Saturday, September 4, 2010

...சஞ்சீவியாக நீ...

நான் கொண்ட காதல்
என்னுள் கரைவதும்
உன்னோடு கலப்பதும்
உன் ஒரு சொல்லில் உள்ளதடா .
என் காதல் நோயாய் மாறி
என்னை கொல்லும் முன்
உன் காதலை மருந்தாய் தந்து
என்னை காப்பாற்று ...............

...சுகன்யா...

No comments:

Post a Comment